1 Varil Petrol Kaç Litredir, 1 Varil Petrol Ne Kadardır

Petrol geleneksel olarak varil ile ölçülür ve 1 varil 42 galon'a eşittir. Bir ABD galonu ise 3.785411784 litreye eşittir.

Varil (Petrol) birimini Litreye nasıl dönüştürebilirim?

1 varil petrol 158.98729 litreye (L) eşittir.

1 bbl = 158.98729 L

Litre (L) cinsinden V hacmi, varil (petrol) (varil) cinsinden V hacmi çarpı 158.98729'a eşittir, bu dönüştürme formülü:

V(L) = V(bbl) × 158.98729

Bir Varil Petrol Kaç Litre?

Bir Varil Petrol 158.98729 Litreye eşittir. Kabaca 159 Litre olarak da hesaplamalarda kolaylık olarak kullanılmaktadır.

Ham petrol neden litre gibi metrik sistemde değil de varil cinsinden ölçülür?

Bir petrol varili (bbl olarak kısaltılır), tanımı evrensel olarak standartlaştırılmamış bir hacim birimidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir petrol varili, yaklaşık 159 litre veya 35 emperyal galon olan 42 ABD galonu olarak tanımlanır. Kanada'da petrol şirketleri petrolü metreküp cinsinden ölçer, ancak Kanada'nın petrol üretiminin çoğu ABD'ye ihraç edildiğinden ihracatta varile dönüşür.

Nominal dönüşüm faktörü 1 metreküp = 6.2898 petrol varildir, ancak dönüşüm genellikle sınırdaki gözetim transfer sayaçları ile yapılır, çünkü tam dönüşüm faktörü petrol yoğunluğuna ve sıcaklığına bağlıdır.

Ham petrol ölçümü için standart hacim birimi olan 42 galonluk varil ("bbl"), Pennsylvania üreticilerinin petrolü tahta fıçılarda fiilen depolayıp naklettikleri 1860'lara kadar uzanır. Bugüne kadar bir petrol mühendisinin "Bu sahada 1 milyar varil rezerv var ve bunu 20 yıl boyunca 150.000 varil/gün tasarım hızında üretmeyi bekliyoruz" dediğini duyabilirsiniz. SI veya "metrik" sistemi kullanan ülkelerde, petrol hacimleri metrik ton olarak ölçülebilir.

Avrupa'da ve özellikle eski Sovyetler Birliği'nde, ham petrol ağırlık olarak ölçülür ve bir mt'nin 2.204 libre'ye eşit olduğu metrik ton ("mt") olarak ifade edilir. Ham petrollerin yoğunluğu değişse de, iyi bir "ortalama" hacim - ton -ağırlık dönüşümü 7.33 varil/mt'dur. Bu dönüşüm faktörüne dayanarak, bir Rus mühendis üretimi 150.000 varil/gün olarak değil, 20.464 mt/gün olarak ifade edecektir.