Türkiye Ticaret Borsaları Günlük Ürün Fiyat Bilgileri

Türkiye'de kaç adet emtia borsası vardır?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 133 adet emtia borsası vardır.

TÜRKİYE'DE TİCARET BORSALARI

Ticaret Borsaları; kotasyonunda bulunan tarımsal ürünlerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilânını gerçekleştirmek üzere kurulan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tüzel kişiliğe haiz kamu kurumlarıdır. Üst kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olan ticaret borsaları, ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, TOBB’un olumlu görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile kurulur.